finansowy wynik co to jest
Co oznacza: działalności. Liczony jako różnica między przychodami i kosztami. Definicja Wynik.

Czy przydatne?

Definicja Finansowy Wynik

Definicja z ang. Financial result, z niem. Das Finanzergebnis.

Co to jest: Wyrażony w jednostce pieniężnej rezultat osiągnięty poprzez jednostkę, jako wynik prowadzenia działalności. Liczony jako różnica między przychodami i kosztami

Definicje jak Finansowy Wynik ze słownika ekonomicznego na W.