netto finansowy wynik co to jest
Co oznacza: podatek dochodowy, dywidenda od funduszu założycielskiego. Definicja Wynik finansowy.

Czy przydatne?

Definicja Netto Finansowy Wynik

Definicja z ang. Net financial result, z niem. Das Finanzergebnis.

Co to jest: Rezultat finansowy brutto zmniejszony o obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego, jak np.: podatek dochodowy, dywidenda od funduszu założycielskiego

Definicje jak Netto Finansowy Wynik ze słownika ekonomicznego na W.