beta współczynnik co to jest
Co oznacza: wartość współczynnika = 0,5 to przychód z papieru wartościowego jest w połowie.

Czy przydatne?

Definicja Beta Współczynnik

Definicja z ang. The beta ratio, z niem. Das Beta-Verhältnis.

Co to jest: Miara ryzyka specyficznego Ustala zmianę kursów akcji w relacji do zmiany indeksu. Np. jeżeli wartość współczynnika = 0,5 to przychód z papieru wartościowego jest w połowie tak zmienny jak przychód z portfela rynkowego (na przykład WIG)

Definicje jak Beta Współczynnik ze słownika ekonomicznego na W.