beta współczynnik co to jest
Co oznacza: wartość współczynnika = 0,5 to przychód z papieru wartościowego jest w połowie.

Czy przydatne?

Definicja Beta Współczynnik

Co to jest: Miara ryzyka specyficznego Ustala zmianę kursów akcji w relacji do zmiany indeksu. Np. jeżeli wartość współczynnika = 0,5 to przychód z papieru wartościowego jest w połowie tak zmienny jak przychód z portfela rynkowego (na przykład WIG)

Definicje jak Beta Współczynnik ze słownika ekonomicznego na W.

Definicja wig20:
Co to jest Jeden z indeksów WGPW obejmujący akcje 20 firm rynku podstawowego o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach giełdowych współczynnik beta co to jest.
Definicja Wartość Początkowa (Brutto) Środków Trwałych:
Co to jest Cena nabycia, wydatek wytworzenia albo cena rynkowa środków trwałych współczynnik beta definicja.
Definicja WIG (Warszawski Indeks Giełdowy):
Co to jest Jeden z indeksów WGPW, typu dochodowego , obejmujący akcje firm notowanych na rynku fundamentalnym współczynnik beta co znaczy.
Definicja Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia:
Co to jest ogółem/aktywa)*100% Ustala udział całości zobowiązań w finansowaniu działalności spółki. Ogólnie rzecz biorąc prawidłowe wskazania tego parametru wahają się w granicach: 55% - 65%. Jeśli jego współczynnik beta słownik.
Definicja Warrant:
Co to jest finansowego, którego cena jest zależna od ceny instrumentu bazowego. Warrant daje posiadaczowi prawo do zakupu albo sprzedaży określonego instrumentu bazowego w określonej liczbie, po ustalonej cenie współczynnik beta znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: