obrotów wolumen co to jest
Co oznacza: wartościowego albo rynku. Definicja Wolumen obrotów słownik.

Czy przydatne?

Definicja Obrotów Wolumen

Definicja z ang. volumes, z niem. Volumen.

Co to jest: Łączna liczba papierów wartościowych które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego albo rynku

Definicje jak Obrotów Wolumen ze słownika ekonomicznego na W.