wirr co to jest
Co oznacza: kapitalizacji giełdowej. Definicja WIRR słownik.

Czy przydatne?

Definicja Wirr

Definicja z ang. WiRR, z niem. Wirr.

Co to jest: Jeden z indeksów WGPW, typu dochodowego, obejmujący akcje, których łączna wartość rynkowa wynosi 1% kapitalizacji giełdowej

Definicje jak Wirr ze słownika ekonomicznego na W.