warrant co to jest
Co oznacza: daje posiadaczowi prawo do zakupu albo sprzedaży określonego instrumentu. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Warrant

Co to jest: Rodzaj instrumentu finansowego, którego cena jest zależna od ceny instrumentu bazowego. Warrant daje posiadaczowi prawo do zakupu albo sprzedaży określonego instrumentu bazowego w określonej liczbie, po ustalonej cenie, w konkretnym ustalonym terminie

Definicje jak Warrant ze słownika ekonomicznego na W.

Definicja Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia:
Co to jest ogółem/aktywa)*100% Ustala udział całości zobowiązań w finansowaniu działalności spółki. Ogólnie rzecz biorąc prawidłowe wskazania tego parametru wahają się w granicach: 55% - 65%. Jeśli jego warrant co znaczy.
Definicja Wynik Finansowy Netto:
Co to jest Rezultat finansowy brutto zmniejszony o obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego, jak np.: podatek dochodowy, dywidenda od funduszu założycielskiego warrant krzyżówka.
Definicja Wskaźnik Kapitałowy:
Co to jest własny / aktywa ogółem Ustala udział kapitału własnego w majątku spółki. Im większa wartość parametru tym lepiej, gdyż pieniądze własny stanowi źródło samofinansowania. Wysoka wartość tego parametru warrant co to jest.
Definicja Weksel:
Co to jest Papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty określonej osobie, w ustalonym terminie i miejscu, sumy pieniężnej, na którą został wystawiony warrant słownik.
Definicja Wartość Bieżąca (Netto) Środków Trwałych:
Co to jest Wartość początkowa środków trwałych zmniejszona o ich dotychczasowe umorzenie warrant czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: