umorzenie co to jest
Co oznacza: konsekwencji ich zużycia. Definicja Umorzenie słownik.

Czy przydatne?

Definicja Umorzenie

Definicja z ang. Remission, z niem. Abschreibungen.

Co to jest: Pomniejszenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w konsekwencji ich zużycia

Definicje jak Umorzenie ze słownika ekonomicznego na U.