umorzenie co to jest
Co oznacza: konsekwencji ich zużycia. Definicja Umorzenie słownik.

Czy przydatne?

Definicja Umorzenie

Co to jest: Pomniejszenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w konsekwencji ich zużycia

Definicje jak Umorzenie ze słownika ekonomicznego na U.

Definicja Ubytek Naturalny:
Co to jest Pomniejszenie ilości składników majątkowych powstałe wskutek różnorodnych (na przykład fizykochemicznych) mechanizmów, bez udziału człowieka mieszczące się w granicach norm umorzenie co to jest.
Definicja Umowa O Subemisję Inwestycyjną:
Co to jest zawarty poprzez emitenta lub wprowadzającego, której obiektem jest zobowiązanie subemitenta inwestycyjnego do nabycia na własny rachunek całości albo części papierów wartościowych oferowanych w umorzenie definicja.
Definicja Uproszczony Wariant Rachunku Kosztów:
Co to jest Jeden ze sposobów ujęcia wydatków działalności operacyjnej na konta wydatków rodzajowych bez ich dalszego rozliczenia umorzenie co znaczy.
Definicja Ubytek Nadzwyczajny:
Co to jest Pomniejszenia ilości składników majątkowych w wyniku niedbałości albo niewłaściwego gospodarowania nimi poprzez ludzi umorzenie słownik.
Definicja Umowa O Subemisję Usługową:
Co to jest zawarty poprzez emitenta lub wprowadzającego, której obiektem jest nabycie poprzez subemitenta usługowego na własny rachunek całości albo części papierów wartościowych danej emisji w celu dalszego umorzenie znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: