inwestycyjne ryzyko co to jest
Co oznacza: ryzyko to składają się czynniki ekonomiczne jak i także czynniki. Definicja Ryzyko.

Czy przydatne?

Definicja Inwestycyjne Ryzyko

Definicja z ang. investment risk, z niem. Anlagerisiko.

Co to jest: Ryzyko powodowane wahaniem cen papierów wartościowych. Jest nieodłącznie złączone ze spekulacją. Na ryzyko to składają się czynniki ekonomiczne jak i także czynniki psychologiczne, które mają wpływ na działania gracza giełdowego

Definicje jak Inwestycyjne Ryzyko ze słownika ekonomicznego na R.