kredytowy rynek co to jest
Co oznacza: o różnej wiarygodności, którzy nie mają dostępu ani do rynku pieniężnego, ani.

Czy przydatne?

Definicja Kredytowy Rynek

Definicja z ang. credit market, z niem. Kreditmarkt.

Co to jest: Rynek, gdzie zawierane są transakcje pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi a klientami o różnej wiarygodności, którzy nie mają dostępu ani do rynku pieniężnego, ani kapitałowego

Definicje jak Kredytowy Rynek ze słownika ekonomicznego na R.