finansowy rynek co to jest
Co oznacza: jednostce pieniężnej. Definicja Rynek finansowy słownik.

Czy przydatne?

Definicja Finansowy Rynek

Definicja z ang. Financial market, z niem. Finanzmarkt.

Co to jest: Rynek, gdzie obiektem transakcji są instrumenty o różnym stopniu płynności denominowane w tej samej jednostce pieniężnej

Definicje jak Finansowy Rynek ze słownika ekonomicznego na R.