roic return invested capital co to jest
Co oznacza: kaitału jaki zwrócił się z danej inwestycji. Im większa wartość parametru tym.

Czy przydatne?

Definicja ROIC (Return On Invested Capital)

Definicja z ang. ROIC (Return On Invested Capital), z niem. ROIC (Return On Invested Capital).

Co to jest: Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału Wzór: zysk netto/zainwestowany pieniądze Ustala rozmiar kaitału jaki zwrócił się z danej inwestycji. Im większa wartość parametru tym lepiej

Definicje jak ROIC (Return On Invested Capital) ze słownika ekonomicznego na R.