obowiązkowa rezerwa co to jest
Co oznacza: centralnym. Definicja Rezerwa obowiązkowa słownik.

Czy przydatne?

Definicja Obowiązkowa Rezerwa

Definicja z ang. reserve requirement, z niem. Mindestreservepflicht.

Co to jest: Ustala rozmiar środków pieniężnych jakie banki komercyjne muszą utrzymywać na rachunku w banku centralnym

Definicje jak Obowiązkowa Rezerwa ze słownika ekonomicznego na R.