rachunek zysków strat co to jest
Co oznacza: utraty i obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego. Dzięki któremu można. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Rachunek zysków i strat

Definicja z ang. Profit and Loss Account, z niem. Gewinn- und Verlustrechnung.

Co to jest: Jeden z przedmiotów sprawozdania finansowego, gdzie wykazuje się przychody i wydatki, zyski i utraty i obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego. Dzięki któremu można ustalić rezultat finansowy jednostki

Definicje jak Rachunek zysków i strat ze słownika ekonomicznego na R.