rachunek zysków strat co to jest
Co oznacza: utraty i obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego. Dzięki któremu można. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Rachunek zysków i strat

Co to jest: Jeden z przedmiotów sprawozdania finansowego, gdzie wykazuje się przychody i wydatki, zyski i utraty i obligatoryjne obciążenia wyniku finansowego. Dzięki któremu można ustalić rezultat finansowy jednostki

Definicje jak Rachunek zysków i strat ze słownika ekonomicznego na R.

Definicja Rachunek Bankowy:
Co to jest Rachunek (nazywany inaczej kontem) prowadzony poprzez bank, wykorzystywany do gromadzenia środków pieniężnych rachunek zysków i strat co znaczy.
Definicja Rynek Finansowy:
Co to jest Rynek, gdzie obiektem transakcji są instrumenty o różnym stopniu płynności denominowane w tej samej jednostce pieniężnej rachunek zysków i strat krzyżówka.
Definicja ROA (Return On Assets):
Co to jest aktywów Wzór: zysku netto/aktywa na koniec okresu obrotowego Ustala poziom w jakim zwróciły się zainwestowane aktywa w danym okresie. Min. wartość tego parametru powinna być równa oprocentowaniu rachunek zysków i strat co to jest.
Definicja Rada Giełdy:
Co to jest Porada nadzorcza w firmie prowadzącej giełdę. Na GPW prócz zadań ustalonych kodeksem handlowym Porada dopuszcza papiery wartościowe do obrotu giełdowego, a domy maklerskie do działania na giełdzie rachunek zysków i strat słownik.
Definicja Rynek Kapitałowy:
Co to jest Rynek, na który składają się transakcje instrumentami charakteryzującymi się sporą płynnością i bezpieczeństwem rachunek zysków i strat czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: