rentowności próg co to jest
Co oznacza: . Definicja Próg rentowności słownik.

Czy przydatne?

Definicja Rentowności Próg

Definicja z ang. breakeven, z niem. Break-even.

Co to jest: Rozmiar sprzedaży, przy której produkcja bądź świadczone usługi stają się opłacalne

Definicje jak Rentowności Próg ze słownika ekonomicznego na P.