pieniądz co to jest
Co oznacza: W czasach aktualnych stosowana jest papierowa odmiana pieniądza (banknot. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Pieniądz

Co to jest: Środek zamiany towarów (ekwiwalent), wynaleziony poprzez Fenicjan, którzy jako pierwsi bili monety. W czasach aktualnych stosowana jest papierowa odmiana pieniądza (banknot). Emisją pieniądza na rynek zajmuje się Bank Centralny danego państwie

Definicje jak Pieniądz ze słownika ekonomicznego na P.

Definicja Pieniądz Fiducjarny:
Co to jest Rodzaj pieniądza, który jest uznanym środkiem płatniczym na terenie danego państwa, ale nie posiada pokrycia w złocie pieniądz co to jest.
Definicja Przepływy Pieniężne - Cash Flow:
Co to jest Obiekt wykorzystywany do analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa obejmujący wpływy i opłaty z jednostki gospodarczej pieniądz definicja.
Definicja Procent Prosty:
Co to jest Jeden ze sposobów naliczania oprocentowania od pożyczek, gdzie roczny dochód z tytułu oprocentowania środków nie jest doliczany w roku kolejnym do stawki stanowiącej podstawę jego naliczenia pieniądz co znaczy.
Definicja Podatek Dochodowy Od Osób Fizycznych (Personal Income Tax - PIT):
Co to jest Podatek naliczany od dochodu osób fizycznych pieniądz słownik.
Definicja Przychody Finansowe:
Co to jest Pieniężne ujęcie przychodu ze sprzedanych papierów wartościowych, udziałów i akcji, otrzymane odsetki albo dywidendy od lokat pieniężnych pieniądz znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: