working capital co to jest
Co oznacza: dorobkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy. Definicja NWC (Net.

Czy przydatne?

Definicja NWC (Net Working Capital)

Definicja z ang. NWC (net working capital), z niem. NWC (Nettoumlaufvermögen).

Co to jest: Pieniądze obrotowy netto nazywany inaczej kapitałem pracującym. Liczony jako różnica między dorobkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy szczególnych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów

Definicje jak NWC (Net Working Capital) ze słownika ekonomicznego na N.