working capital co to jest
Co oznacza: dorobkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy. Definicja NWC (Net.

Czy przydatne?

Definicja NWC (Net Working Capital)

Co to jest: Pieniądze obrotowy netto nazywany inaczej kapitałem pracującym. Liczony jako różnica między dorobkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy szczególnych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów

Definicje jak NWC (Net Working Capital) ze słownika ekonomicznego na N.

Definicja Niewypłacalność:
Co to jest Termin służący w relacji do podmiotu, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Niewypłacalność nie jest równoznaczna z bankructwem nwc (net working capital) co to jest.
Definicja Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI):
Co to jest Firma powołana poprzez skarb państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, w skład której wchodzą akcje z sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych nwc (net working capital) definicja.
Definicja NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych):
Co to jest Indeks cenowy obejmujący 14 akcji NFI otrzymanych z zamiany jednego powszechnego świadectwa udziałowego NFI nwc (net working capital) co znaczy.
Definicja Należności Wątpliwe:
Co to jest Zwane inaczej roszczeniami. Należności które są kwestionowane w całości albo w części poprzez określonego kontrahenta. Należności takie są objęte ryzykiem nieściągalności nwc (net working capital) słownik.
Definicja Należności:
Co to jest Stawki w ujęciu pieniężnym należne wierzycielowi raczej z tytułu dostaw nwc (net working capital) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: