working capital co to jest
Co oznacza: dorobkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy. Definicja NWC (Net.

Czy przydatne?

Definicja NWC (Net Working Capital)

Co to jest: Pieniądze obrotowy netto nazywany inaczej kapitałem pracującym. Liczony jako różnica między dorobkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy szczególnych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów

Definicje jak NWC (Net Working Capital) ze słownika ekonomicznego na N.

Definicja NPM (Net Profit Margin):
Co to jest Stopa zysku netto Wzór: zysk netto/przychody ogółem Służący do oceny efektyktywności działania przedsiębiorstwa nwc (net working capital) co znaczy.
Definicja NPV (Net Present Value):
Co to jest netto, jest fundamentalnym w okolicy IRR dynamicznym kryterium decydującym. Przy jego pomocy można porównywać inwestycje o takim samym ryzyku inwestycyjnym. NPV jest definiowana jako suma wartości nwc (net working capital) krzyżówka.
Definicja Notowania Giełdowe:
Co to jest Kolekcja cen towarów giełdowych, które są rejestrowane i publikowane poprzez komisję giełdową nwc (net working capital) co to jest.
Definicja Należności Wątpliwe:
Co to jest Zwane inaczej roszczeniami. Należności które są kwestionowane w całości albo w części poprzez określonego kontrahenta. Należności takie są objęte ryzykiem nieściągalności nwc (net working capital) słownik.
Definicja Niewypłacalność:
Co to jest Termin służący w relacji do podmiotu, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Niewypłacalność nie jest równoznaczna z bankructwem nwc (net working capital) czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: