present value co to jest
Co oznacza: jego pomocy można porównywać inwestycje o takim samym ryzyku inwestycyjnym. NPV.

Czy przydatne?

Definicja NPV (Net Present Value)

Definicja z ang. NPV (Net Present Value), z niem. NPV (Net Present Value).

Co to jest: Wartość bieżąca netto, jest fundamentalnym w okolicy IRR dynamicznym kryterium decydującym. Przy jego pomocy można porównywać inwestycje o takim samym ryzyku inwestycyjnym. NPV jest definiowana jako suma wartości dyskontowanych, przy stałej stopie dyskonta, sald rocznych netto, naliczana dla całego okresu ekonomicznego życia przedsięwzięcia. Możliwe są 3 wartości NPV: NPV = 0 stopa zwrotu jest równa się kosztowi pozyskania kapitału. NPV > 0 stopa zwrotu z inwestycji jest większa niż wydatek pozyskania kapitału. NPV < 0 stopa zwrotu z inwestycji jest mniejsza niż wydatek pozyskania kapitału

Definicje jak NPV (Net Present Value) ze słownika ekonomicznego na N.