noplat operating profit less co to jest
Co oznacza: Zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki. Definicja NOPLAT (Net Operating Profit.

Czy przydatne?

Definicja NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes)

Co to jest: Zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki

Definicje jak NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) ze słownika ekonomicznego na N.

Definicja Należności Wątpliwe:
Co to jest Zwane inaczej roszczeniami. Należności które są kwestionowane w całości albo w części poprzez określonego kontrahenta. Należności takie są objęte ryzykiem nieściągalności noplat (net operating profit less adjusted taxes) co znaczy.
Definicja NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych):
Co to jest Indeks cenowy obejmujący 14 akcji NFI otrzymanych z zamiany jednego powszechnego świadectwa udziałowego NFI noplat (net operating profit less adjusted taxes) krzyżówka.
Definicja Niedobór (Manko):
Co to jest Różnica (ujemna) pomiędzy rzeczywistym stanem pieniężnego albo rzeczowego składnika majątku a jego stanem ewidencyjnym noplat (net operating profit less adjusted taxes) co to jest.
Definicja Narodowy Fundusz Inwestycyjny (NFI):
Co to jest Firma powołana poprzez skarb państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji, w skład której wchodzą akcje z sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych noplat (net operating profit less adjusted taxes) słownik.
Definicja Niewypłacalność:
Co to jest Termin służący w relacji do podmiotu, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Niewypłacalność nie jest równoznaczna z bankructwem noplat (net operating profit less adjusted taxes) czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: