indeks narodowych funduszy co to jest
Co oznacza: udziałowego NFI. Definicja NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) słownik.

Czy przydatne?

Definicja NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)

Co to jest: Indeks cenowy obejmujący 14 akcji NFI otrzymanych z zamiany jednego powszechnego świadectwa udziałowego NFI

Definicje jak NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) ze słownika ekonomicznego na N.

Definicja Nominał:
Co to jest Ustalona (stała) wartość dla danego banknotu albo monety nif (indeks narodowych funduszy inwestycyjnych) co znaczy.
Definicja Niewypłacalność:
Co to jest Termin służący w relacji do podmiotu, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Niewypłacalność nie jest równoznaczna z bankructwem nif (indeks narodowych funduszy inwestycyjnych) krzyżówka.
Definicja NPV (Net Present Value):
Co to jest netto, jest fundamentalnym w okolicy IRR dynamicznym kryterium decydującym. Przy jego pomocy można porównywać inwestycje o takim samym ryzyku inwestycyjnym. NPV jest definiowana jako suma wartości nif (indeks narodowych funduszy inwestycyjnych) co to jest.
Definicja NPM (Net Profit Margin):
Co to jest Stopa zysku netto Wzór: zysk netto/przychody ogółem Służący do oceny efektyktywności działania przedsiębiorstwa nif (indeks narodowych funduszy inwestycyjnych) słownik.
Definicja NWC (Net Working Capital):
Co to jest netto nazywany inaczej kapitałem pracującym. Liczony jako różnica między dorobkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy szczególnych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych nif (indeks narodowych funduszy inwestycyjnych) czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: