indeks narodowych funduszy co to jest
Co oznacza: udziałowego NFI. Definicja NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) słownik.

Czy przydatne?

Definicja NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)

Co to jest: Indeks cenowy obejmujący 14 akcji NFI otrzymanych z zamiany jednego powszechnego świadectwa udziałowego NFI

Definicje jak NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) ze słownika ekonomicznego na N.

Definicja NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Taxes):
Co to jest Zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki nif (indeks narodowych funduszy inwestycyjnych) co to jest.
Definicja Należności:
Co to jest Stawki w ujęciu pieniężnym należne wierzycielowi raczej z tytułu dostaw nif (indeks narodowych funduszy inwestycyjnych) definicja.
Definicja Niewypłacalność:
Co to jest Termin służący w relacji do podmiotu, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Niewypłacalność nie jest równoznaczna z bankructwem nif (indeks narodowych funduszy inwestycyjnych) co znaczy.
Definicja Nadwyżka:
Co to jest Dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistym a ewidencyjnym stanem składników majątkowych nif (indeks narodowych funduszy inwestycyjnych) słownik.
Definicja NWC (Net Working Capital):
Co to jest netto nazywany inaczej kapitałem pracującym. Liczony jako różnica między dorobkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy szczególnych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych nif (indeks narodowych funduszy inwestycyjnych) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: