niewypłacalność co to jest
Co oznacza: Niewypłacalność nie jest równoznaczna z bankructwem. Definicja Niewypłacalność słownik.

Czy przydatne?

Definicja Niewypłacalność

Co to jest: Termin służący w relacji do podmiotu, który nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Niewypłacalność nie jest równoznaczna z bankructwem

Definicje jak Niewypłacalność ze słownika ekonomicznego na N.

Definicja Nadwyżka:
Co to jest Dodatnia różnica pomiędzy rzeczywistym a ewidencyjnym stanem składników majątkowych niewypłacalność co to jest.
Definicja NWC (Net Working Capital):
Co to jest netto nazywany inaczej kapitałem pracującym. Liczony jako różnica między dorobkiem obrotowym a sumą: zobowiązań krótkoterminowych i funduszy szczególnych, rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych niewypłacalność definicja.
Definicja NIF (Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych):
Co to jest Indeks cenowy obejmujący 14 akcji NFI otrzymanych z zamiany jednego powszechnego świadectwa udziałowego NFI niewypłacalność co znaczy.
Definicja NPV (Net Present Value):
Co to jest netto, jest fundamentalnym w okolicy IRR dynamicznym kryterium decydującym. Przy jego pomocy można porównywać inwestycje o takim samym ryzyku inwestycyjnym. NPV jest definiowana jako suma wartości niewypłacalność słownik.
Definicja Niedobór (Manko):
Co to jest Różnica (ujemna) pomiędzy rzeczywistym stanem pieniężnego albo rzeczowego składnika majątku a jego stanem ewidencyjnym niewypłacalność znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: