operacyjnej działalności co to jest
Co oznacza: materiałów wg cen ich nabycia i kilka pozycji wydatków wg rodzajów. Definicja Koszty.

Czy przydatne?

Definicja Operacyjnej Działalności Koszty

Definicja z ang. Operating expenses, z niem. Der Betriebsaufwand.

Co to jest: Wydatki zwykłej działalności jednostki gospodarczej, obejmujące wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen ich nabycia i kilka pozycji wydatków wg rodzajów

Definicje jak Operacyjnej Działalności Koszty ze słownika ekonomicznego na K.