analityczne konto co to jest
Co oznacza: wycinek konta syntetycznego. Definicja Konto analityczne słownik.

Czy przydatne?

Definicja Analityczne Konto

Co to jest: Urządzenie księgowe należące do ksiąg pomocniczych, przedstawia w szczegółowym ujęciu pewien wycinek konta syntetycznego

Definicje jak Analityczne Konto ze słownika ekonomicznego na K.

Definicja Korespondencja Kont:
Co to jest Powiązania (stosunki) pomiędzy kontami wynikające z zasady podwójnego zapisu konto analityczne co znaczy.
Definicja Klasyfikacja Kosztów:
Co to jest Sposób podziału wydatków wg kryteriów klasyfikacji wydatków konto analityczne krzyżówka.
Definicja Kurs Otwarcia:
Co to jest W systemie notowań ciągłych ustalany na podstawie zleceń przed otwarciem sesji, gdy nie ma takich zleceń jest równy kursowi pierwszej transakcji konto analityczne co to jest.
Definicja Konto Pozabilansowe:
Co to jest Konto (syntetyczne), nie występujące w bilansie konto analityczne słownik.
Definicja Kapitał Własny:
Co to jest Źródła pochodzenia majątku w formie pierwotnych wkładów właścicieli, dopłat właścicieli, a również odpisów z zysków osiąganych poprzez przedsiębiorstwo konto analityczne czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: