days coverage inventory co to jest
Co oznacza: przychody ogółem Ustala co ile dni przedsiębiorstwo odnawia własne zapasy. Definicja IT.

Czy przydatne?

Definicja IT (Days of Coverage-Inventory)

Definicja z ang. IT (Days of Coverage-Inventory), z niem. IT (Days of Coverage-Inventory).

Co to jest: Rotacja zapasów w dniach Wzór: (przeciętny stan zapasów z końca okresu * liczba dni w okresie)/przychody ogółem Ustala co ile dni przedsiębiorstwo odnawia własne zapasy. Wysokie wskazania tego parametru wskazują na to, iż zapasy zalegają w magazynie. Niskie iż obrót zapasami jest zbyt szybki, co może doprowadzić do braków w procesie sprzedaży

Definicje jak IT (Days of Coverage-Inventory) ze słownika ekonomicznego na I.