ftaa sfera wolnego handlu co to jest
Co oznacza: uprzystępnienie zamiany gospodarczej. Definicja FTAA - Sfera Wolnego Handlu Ameryki.

Czy przydatne?

Definicja FTAA - Sfera Wolnego Handlu Ameryki

Definicja z ang. FTAA - Free Trade Sphere America, z niem. FTAA - Free Trade Sphere Amerika.

Co to jest: Zamierzony mechanizm umów między krajami Ameryki Północnej i Południowej, którego celem jest uprzystępnienie zamiany gospodarczej

Definicje jak FTAA - Sfera Wolnego Handlu Ameryki ze słownika ekonomicznego na F.