fifo pierwsze weszło pierwsze co to jest
Co oznacza: rozchodu wg cen następnych dostaw od najwcześniejszej poczynając. Definicja FIFO.

Czy przydatne?

Definicja FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło)

Definicja z ang. FIFO (first in - first out), z niem. FIFO (first in - first out).

Co to jest: Sposób wyceny wartości zapasów (zużycia) rzeczowych składników majątku, polegająca na pomiarze rozchodu wg cen następnych dostaw od najwcześniejszej poczynając

Definicje jak FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło) ze słownika ekonomicznego na F.