emitent co to jest
Co oznacza: . Definicja Emitent słownik.

Czy przydatne?

Definicja Emitent

Co to jest: Podmiot wypuszczający w obieg papiery wartościowe, na przykład bank, Spółka akcyjna, Skarb Państwa

Definicje jak Emitent ze słownika ekonomicznego na E.

Definicja Ekwiwalent Gotówki W Kapitale Obrotowym:
Co to jest Zamiennik gotówki w kapitale obrotowym, to oznacza papiery wartościowe podlegające mechanizmom rynku publicznego o terminie płatności nie przekraczającym trzech miesięcy emitent co to jest.
Definicja EKD (Europejska Klasyfikacja Działalności):
Co to jest działalności społeczno-gospodarczych mających na celu segregację, uporządkowanie danych dotyczących poszczególnych dziedzin statystyki i usystematyzowanie, przyporządkowanie przedsiębiorców dla emitent definicja.
Definicja Efektywna Stopa Podatku:
Co to jest Iloraz sumy podatku zapłaconego na dochód podlegający opodatkowaniu emitent co znaczy.
Definicja EIB - European Investment Bank:
Co to jest Europejski Bank Inwestycyjny. Organizacja finansowa UE, członkowie UE i państwa kandydujące zaciągają w niej pożyczki, z kolei bank ten świadczy swe usługi dzięki emitowaniu obligacji emitent słownik.
Definicja EBIAT (Earnings Before Interest After Taxes):
Co to jest Zysk przed odsetkami i po opodatkowaniu emitent znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: