własna emja co to jest
Co oznacza: Emisja, gdzie firma sama oferuje papiery wartościowe nabywcom. Definicja Emisja własna.

Czy przydatne?

Definicja Własna Emisja

Definicja z ang. The issue of own, z niem. Die Frage der Eigen.

Co to jest: Emisja, gdzie firma sama oferuje papiery wartościowe nabywcom

Definicje jak Własna Emisja ze słownika ekonomicznego na E.