depozytariusz co to jest
Co oznacza: nią nadzorowane, świadczy usługi w dziedzinie kontroli poprawności inwestycji i.

Czy przydatne?

Definicja Depozytariusz

Co to jest: Bank bądź KDPW. Powierzone tej instytucji nie zainwestowane składki członków funduszy są poprzez nią nadzorowane, świadczy usługi w dziedzinie kontroli poprawności inwestycji i terminowego rozwiązania umów z członkami funduszu

Definicje jak Depozytariusz ze słownika ekonomicznego na D.

Definicja Debet:
Co to jest Ujemne saldo na koncie, przekroczenie środków znajdujących się na rachunku, krótkoterminowa pożyczka niewielkiej stawki na osobistym koncie depozytariusz co znaczy.
Definicja Due Dilligence:
Co to jest Badanie mające na celu wszechstronną ocenę aktywności podmiotu, który może zostać nabyty i dla przedstawienia jej w negocjacjach depozytariusz krzyżówka.
Definicja DW:
Co to jest Do zamiany. Informacja występująca przy kursie giełdowym dla określonego papieru wartościowego informująca, iż w bliskim terminie będzie miała miejsce jego zamiana depozytariusz co to jest.
Definicja Dowód Księgowy:
Co to jest Dokument zawierający pisemne stwierdzenie dokonania albo stworzenia operacji i będący fundamentem dokonania zapisu księgowego depozytariusz słownik.
Definicja Deflacja:
Co to jest Zniżka cen wywołana zmniejszeniem dochodów osób fizycznych i prawnych, a co za tym idzie, obniżeniem liczby kredytobiorców. Zjawiska współwystępujące: spadek produkcji i przyrost bezrobocia depozytariusz czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: