międzyokresowe rozliczenia co to jest
Co oznacza: aktywów. Definicja Czynne rozliczenia międzyokresowe słownik.

Czy przydatne?

Definicja Międzyokresowe Rozliczenia Czynne

Definicja z ang. Prepayments, z niem. Vorauszahlungen.

Co to jest: Wydatki ponoszone poprzez jednostkę dotyczące przyszłych okresów. W bilansie wykazyane jako pozycja aktywów

Definicje jak Międzyokresowe Rozliczenia Czynne ze słownika ekonomicznego na C.