consumer price index co to jest
Co oznacza: w sferze konsumpcyjnej w określonym czasie. Służy do pomiaru inflacji. Definicja CPI.

Czy przydatne?

Definicja CPI (Consumer Price Index)

Co to jest: Indeks cen towarów i usług; parametr, który podaje informacje o łącznych zmianach cen dóbr i usług w sferze konsumpcyjnej w określonym czasie. Służy do pomiaru inflacji

Definicje jak CPI (Consumer Price Index) ze słownika ekonomicznego na C.

Definicja Cykl Operacyjny:
Co to jest Liczba dni, gdzie przebiega mechanizm: wymiany gotówki w zapasy, zapasów w należności i należności w gotówkę cpi (consumer price index) co znaczy.
Definicja Cena Rynkowa:
Co to jest Cena, która ustalana jest na giełdzie, na rynku pozagiełdowym albo rynku transakcji prywatnych cpi (consumer price index) krzyżówka.
Definicja Czarter:
Co to jest Umowa najmu środka transportowego (na przykład samolot) na określony czas (czarter na czas) albo określony kurs(czarter na kurs cpi (consumer price index) co to jest.
Definicja Cena Emisyjna:
Co to jest Cena, która pojawia się na rynku pierwotnym przy sprzedaży albo subskrypcji akcji cpi (consumer price index) słownik.
Definicja Cesja:
Co to jest przelew, przeniesienie wierzytelności, ma miejsce przez wzgląd na umową między cedentem (wierzycielem) a cesjonariuszem (osobą trzecią). Może dochodzić do skutku bez zgody dłużnika; nabywca w okolicy cpi (consumer price index) czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: