c/wk cena/wartość księgowa co to jest
Co oznacza: . Definicja C/WK (cena/wartość księgowa) słownik.

Czy przydatne?

Definicja C/WK (cena/wartość księgowa)

Co to jest: Parametr cena/wartość księgowa. Iloraz wartości rynkowej firmy na jej wartość księgową

Definicje jak C/WK (cena/wartość księgowa) ze słownika ekonomicznego na C.

Definicja Credit Scoring:
Co to jest Punktowy sposób szacowania umiejętności kredytowej wnioskodawcy. Bierze się pod uwagę jego dochody, liczba i rozmiar zobowiązań, stan majątkowy i dla rodziny c/wk (cena/wartość księgowa) co to jest.
Definicja Czarter:
Co to jest Umowa najmu środka transportowego (na przykład samolot) na określony czas (czarter na czas) albo określony kurs(czarter na kurs c/wk (cena/wartość księgowa) definicja.
Definicja Cena Rynkowa:
Co to jest Cena, która ustalana jest na giełdzie, na rynku pozagiełdowym albo rynku transakcji prywatnych c/wk (cena/wartość księgowa) co znaczy.
Definicja Cesja:
Co to jest przelew, przeniesienie wierzytelności, ma miejsce przez wzgląd na umową między cedentem (wierzycielem) a cesjonariuszem (osobą trzecią). Może dochodzić do skutku bez zgody dłużnika; nabywca w okolicy c/wk (cena/wartość księgowa) słownik.
Definicja Cykl Operacyjny:
Co to jest Liczba dni, gdzie przebiega mechanizm: wymiany gotówki w zapasy, zapasów w należności i należności w gotówkę c/wk (cena/wartość księgowa) znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: