międzyokresowe rozliczenia co to jest
Co oznacza: charakter rezerw na wydatki przyszłych okresów. Są wykazywane w bilansie jako.

Czy przydatne?

Definicja Międzyokresowe Rozliczenia Bierne

Co to jest: Stawki zaliczane do wydatków bieżącego miesiąca, których pokrycie nastąpi w przyszłości; mają charakter rezerw na wydatki przyszłych okresów. Są wykazywane w bilansie jako pozycja pasywów

Definicje jak Międzyokresowe Rozliczenia Bierne ze słownika ekonomicznego na B.

Definicja Blokada Środków Na Rachunku Bankowym:
Co to jest zabezpieczenia dla pokrycia ewentualnego zadłużenia. Bank zostaje upoważniony poprzez klienta do blokady określonej stawki środków zebranych na rachunku, by móc pokryć w wyznaczonym terminie powstałe bierne rozliczenia międzyokresowe co znaczy.
Definicja Bezrobocie Sezonowe:
Co to jest Ten typ bezrobocia jest rezultatem wahań zapotrzebowania na pracowników w następujących po sobie okresach. (na przykład w rolnictwie bierne rozliczenia międzyokresowe krzyżówka.
Definicja Bilans:
Co to jest Kolekcja środków gospodarczych (aktywów) i źródeł ich pochodzenia (pasywów) na określony okres i w określonej formie bierne rozliczenia międzyokresowe co to jest.
Definicja Beneficjent:
Co to jest Osoba fizyczna albo prawna otrzymująca kredyt, na rzecz której otwarto akredytywę, udzielono poręczenia, etc bierne rozliczenia międzyokresowe słownik.
Definicja Badanie Sprawozdania Finansowego:
Co to jest Czynności prowadzące do określenia rzetelności sprawozdania, pod kątem sytuacji finansowej i majątkowej jednostki bierne rozliczenia międzyokresowe czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: