zleceń arkusz co to jest
Co oznacza: przekazywane na giełdę przed sesją i brane pod uwagę przy ustaleniu kursu na. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Zleceń Arkusz

Co to jest: Uwzględniająca w swym porządku ceny spis zleceń na określony papier wartościowy. Zlecenia są przekazywane na giełdę przed sesją i brane pod uwagę przy ustaleniu kursu na danej sesji

Definicje jak Zleceń Arkusz ze słownika ekonomicznego na A.

Definicja Abolicja Podatkowa:
Co to jest Wstrzymanie kar za niedokonywanie opłat podatkowych. Podmiot gospodarczy uchylający się od płacenia podatków poprzez określony czas może ujawnić ten fakt unikając kary arkusz zleceń co znaczy.
Definicja Awal:
Co to jest Gwarancja spłaty weksla(czeku) poprzez osobę poręczającą(awalistę arkusz zleceń krzyżówka.
Definicja A Vista:
Co to jest bez określonego terminu, mogą zostać wypłacone w każdym momencie bez straty odsetek zawartych w umowie. Oszczędnościowe rachunki niewymagające wpłat w równych odstępach czasu, wypłacane na żądanie arkusz zleceń co to jest.
Definicja Afiliant:
Co to jest Dom maklerski nie posiadający członkowstwa na giełdzie i korzystający z pośrednictwa członka giełdy przy składaniu swoich zleceń arkusz zleceń słownik.
Definicja ACP - Average Collection Period:
Co to jest Wzór: przychody ze sprzedaży/przeciętny stan należności z tytułu dostaw Ustala ile raz w ciągu roku spółka odnawia stan swoich należności. Parametr powinien oscylować między 7,0 - 10,0. Jeśli arkusz zleceń czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: