rynku animator co to jest
Co oznacza: giełdą zobowiązuje się do podtrzymywania płynności danego papieru wartościowego.

Czy przydatne?

Definicja Rynku Animator

Co to jest: Termin związany z domem maklerskim. Ustala członka giełdy, który przez wzgląd na umową zawartą z giełdą zobowiązuje się do podtrzymywania płynności danego papieru wartościowego

Definicje jak Rynku Animator ze słownika ekonomicznego na A.

Definicja Afiliant:
Co to jest Dom maklerski nie posiadający członkowstwa na giełdzie i korzystający z pośrednictwa członka giełdy przy składaniu swoich zleceń animator rynku co znaczy.
Definicja Akcje Preferowane:
Co to jest Ich właściciele posiadają pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy animator rynku krzyżówka.
Definicja Akcje Imienne:
Co to jest księgi akcyjnej, gdzie odnotowuje się imiona i nazwiska akcjonariuszy i wiadomości o przeniesieniu własności na inne osoby (data operacji i wpisu).Mogą być wydawane przed pełnym ich opłaceniem animator rynku co to jest.
Definicja Analiza Finansowa:
Co to jest szacowanie sytuacji podmiotu gospodarczego w wielu zakresach, w pierwszej kolejności: rentowności, płynności, efektywności gospodarowania, możliwości obsługi zadłużenia, sytuacji majątkowej, etc animator rynku słownik.
Definicja ACP - Average Collection Period:
Co to jest Wzór: przychody ze sprzedaży/przeciętny stan należności z tytułu dostaw Ustala ile raz w ciągu roku spółka odnawia stan swoich należności. Parametr powinien oscylować między 7,0 - 10,0. Jeśli animator rynku czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: