złoża ropy naftowej co to jest
Co to oznacza: złoża ropy naftowej z zasobami przekraczającymi 1 mld boe ropy opis. Co to jest.

Czy przydatne?

Co znaczy Złoża ropy naftowej kategorii supergiant

Definicja: złoża ropy naftowej z zasobami przekraczającymi 1 mld boe ropy

Inne terminy, pojęcia jak Złoża ropy naftowej kategorii supergiant na Z.

Definicja Zasoby Wydobywalne:
Co to jest część zasobów złoża ropy albo gazu możliwa do wydobycia złoża ropy naftowej kategorii supergiant co znaczy.
Definicja Zasoby Prawdopodobne (Possible):
Co to jest jeszcze nie są "potwierdzone" lecz na podstawie dostępnych informacji istnieje rzeczywista pewność, iż biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i techniczne istnieje ponad 50% szansy, iż złoża ropy naftowej kategorii supergiant krzyżówka.
Definicja Zasoby Potwierdzone (Proven):
Co to jest na podstawie dostępnych informacji, istnieje rzeczywista pewność, iż są technicznie i ekonomicznie opłacalne do wydobycia (tzn. istnieje ponad 90% prawdopodobieństwo, iż zostaną wydobyte i złoża ropy naftowej kategorii supergiant co to jest.
Definicja Zasoby Geologiczne Pierwotne (GIIP):
Co to jest Zasoby geologiczne pierwotne, tzn. przed rozpoczęciem wydobycia. W terminologii amerykańskiej to GIIP = Gas Initially in Place, OIIP = Oil Initially in Place złoża ropy naftowej kategorii supergiant słownik.
Definicja Złoże:
Co to jest nagromadzenie kopaliny albo kilku kopalin równocześnie w takiej ilości i w tych warunkach, które uzasadniają gospodarczo jej wydobycie i zastosowanie złoża ropy naftowej kategorii supergiant czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: