wydobywalne zasoby co to jest
Co to oznacza: część zasobów złoża ropy albo gazu możliwa do wydobycia opis. Co to jest Zasoby.

Czy przydatne?

Co znaczy Zasoby wydobywalne

Definicja: część zasobów złoża ropy albo gazu możliwa do wydobycia

Inne terminy, pojęcia jak Wydobywalne Zasoby na Z.

Definicja Złoża Ropy Naftowej Kategorii Supergiant:
Co to jest złoża ropy naftowej z zasobami przekraczającymi 1 mld boe ropy zasoby wydobywalne co znaczy.
Definicja Zasoby Geologiczne Pierwotne (GIIP):
Co to jest Zasoby geologiczne pierwotne, tzn. przed rozpoczęciem wydobycia. W terminologii amerykańskiej to GIIP = Gas Initially in Place, OIIP = Oil Initially in Place zasoby wydobywalne krzyżówka.
Definicja Zasoby Potwierdzone (Proven):
Co to jest na podstawie dostępnych informacji, istnieje rzeczywista pewność, iż są technicznie i ekonomicznie opłacalne do wydobycia (tzn. istnieje ponad 90% prawdopodobieństwo, iż zostaną wydobyte i zasoby wydobywalne co to jest.
Definicja Zasoby Prawdopodobne (Possible):
Co to jest jeszcze nie są "potwierdzone" lecz na podstawie dostępnych informacji istnieje rzeczywista pewność, iż biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i techniczne istnieje ponad 50% szansy, iż zasoby wydobywalne słownik.
Definicja Złoże:
Co to jest nagromadzenie kopaliny albo kilku kopalin równocześnie w takiej ilości i w tych warunkach, które uzasadniają gospodarczo jej wydobycie i zastosowanie zasoby wydobywalne czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: