wydobywalne zasoby co to jest
Co to oznacza: część zasobów złoża ropy albo gazu możliwa do wydobycia opis. Co to jest Zasoby.

Czy przydatne?

Co znaczy Zasoby wydobywalne

Definicja z ang. recoverable resources, z niem. förderbaren Ressourcen.

Definicja: część zasobów złoża ropy albo gazu możliwa do wydobycia

Inne terminy, pojęcia jak Wydobywalne Zasoby na Z.