zasoby geologiczne pierwotne co to jest
Co to oznacza: GIIP = Gas Initially in Place, OIIP = Oil Initially in Place opis. Co to jest Zasoby.

Czy przydatne?

Co znaczy Zasoby geologiczne pierwotne (GIIP)

Definicja: Zasoby geologiczne pierwotne, tzn. przed rozpoczęciem wydobycia. W terminologii amerykańskiej to GIIP = Gas Initially in Place, OIIP = Oil Initially in Place

Inne terminy, pojęcia jak Zasoby geologiczne pierwotne (GIIP) na Z.

Definicja Zasoby Przemysłowe:
Co to jest część zasobów złoża ropy albo gazu, której wydobycie ma własne uzasadnienie ekonomiczne zasoby geologiczne pierwotne (giip) co znaczy.
Definicja Zasoby Prawdopodobne (Possible):
Co to jest jeszcze nie są "potwierdzone" lecz na podstawie dostępnych informacji istnieje rzeczywista pewność, iż biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i techniczne istnieje ponad 50% szansy, iż zasoby geologiczne pierwotne (giip) krzyżówka.
Definicja Złoże:
Co to jest nagromadzenie kopaliny albo kilku kopalin równocześnie w takiej ilości i w tych warunkach, które uzasadniają gospodarczo jej wydobycie i zastosowanie zasoby geologiczne pierwotne (giip) co to jest.
Definicja Zasoby Wydobywalne:
Co to jest część zasobów złoża ropy albo gazu możliwa do wydobycia zasoby geologiczne pierwotne (giip) słownik.
Definicja Zasoby Potwierdzone (Proven):
Co to jest na podstawie dostępnych informacji, istnieje rzeczywista pewność, iż są technicznie i ekonomicznie opłacalne do wydobycia (tzn. istnieje ponad 90% prawdopodobieństwo, iż zostaną wydobyte i zasoby geologiczne pierwotne (giip) czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: