gazonośna ropo prowincja co to jest
Co to oznacza: opis. Co to jest Prowincja ropo-gazonośna pojęcie.

Czy przydatne?

Co znaczy Prowincja ropo-gazonośna

Definicja: region o udokumentowanej ropo i gazonośności charakteryzujący się jednolitym rozwojem geologicznym

Inne terminy, pojęcia jak Gazonośna Ropo Prowincja na P.

Definicja Porowatość:
Co to jest przestrzeni między ziarnami mineralnymi budującymi skałę, wypełniona poprzez wodę, ropę naftową albo gaz ziemny wyrażona w procentach, obliczona jako iloraz objętości przestrzeni porowej do prowincja ropo-gazonośna co znaczy.
Definicja Przepuszczalność:
Co to jest umiejętność skały do przewodzenia cieczy. Przepuszczalność zależy nie tylko od porowatości, lecz także od kształtu porów i tego, czy są ze sobą połączone prowincja ropo-gazonośna krzyżówka.
Definicja Parametry Geologiczno-Złożowe Złoża Ropy:
Co to jest miąższość skuteczna, miąższość produktywna, porowatość skał zbiornikowych, przepuszczalność skał zbiornikowych, nasycenie gazem, ropą i wodą złożową prowincja ropo-gazonośna co to jest.
Definicja Próbki Okruchowe:
Co to jest drobne fragmenty skał powstające w otworze wiertniczym w trakcie zwiercania poprzez świder odsiane na sitach z płuczki wiertniczej prowincja ropo-gazonośna słownik.
Definicja Petrografia:
Co to jest edukacja o skałach prowincja ropo-gazonośna czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: