porowatość co to jest
Co to oznacza: ropę naftową albo gaz ziemny wyrażona w procentach, obliczona jako iloraz opis. Co.

Czy przydatne?

Co znaczy Porowatość

Definicja: objętość wolnych przestrzeni między ziarnami mineralnymi budującymi skałę, wypełniona poprzez wodę, ropę naftową albo gaz ziemny wyrażona w procentach, obliczona jako iloraz objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości skały

Inne terminy, pojęcia jak Porowatość na P.

Definicja Płuczka Wiertnicza:
Co to jest substancjami chemicznymi wypełniająca odwiert. Jej zadaniem jest smarowanie, chłodzenie świdra, utrzymywanie stabilności ścian odwiertu, wynoszenie zwiercin i zabezpieczanie przed niekontrolowanym porowatość co znaczy.
Definicja Piaskowiec:
Co to jest lita skała osadowa powstała wskutek scementowania ziaren kwarcu, miki i innych skał i minerałów o średnicy 0,02-2,0 mm dzięki spoiwa ilastego, krzemionkowego, wapiennego i żelazistego. Przyjmuje porowatość krzyżówka.
Definicja Próbki Okruchowe:
Co to jest drobne fragmenty skał powstające w otworze wiertniczym w trakcie zwiercania poprzez świder odsiane na sitach z płuczki wiertniczej porowatość co to jest.
Definicja Parametry Geologiczno-Złożowe Złoża Ropy:
Co to jest miąższość skuteczna, miąższość produktywna, porowatość skał zbiornikowych, przepuszczalność skał zbiornikowych, nasycenie gazem, ropą i wodą złożową porowatość słownik.
Definicja Przepuszczalność:
Co to jest umiejętność skały do przewodzenia cieczy. Przepuszczalność zależy nie tylko od porowatości, lecz także od kształtu porów i tego, czy są ze sobą połączone porowatość czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: