porowatość co to jest
Co to oznacza: ropę naftową albo gaz ziemny wyrażona w procentach, obliczona jako iloraz opis. Co.

Czy przydatne?

Co znaczy Porowatość

Definicja z ang. Porosity, z niem. Porosität.

Definicja: objętość wolnych przestrzeni między ziarnami mineralnymi budującymi skałę, wypełniona poprzez wodę, ropę naftową albo gaz ziemny wyrażona w procentach, obliczona jako iloraz objętości przestrzeni porowej do całkowitej objętości skały

Inne terminy, pojęcia jak Porowatość na P.