wiertnicza płuczka co to jest
Co to oznacza: chłodzenie świdra, utrzymywanie stabilności ścian odwiertu, wynoszenie zwiercin opis.

Czy przydatne?

Co znaczy Płuczka wiertnicza

Definicja: mieszanina wody z substancjami chemicznymi wypełniająca odwiert. Jej zadaniem jest smarowanie, chłodzenie świdra, utrzymywanie stabilności ścian odwiertu, wynoszenie zwiercin i zabezpieczanie przed niekontrolowanym dopływem ropy, gazu i wody do odwiertu

Inne terminy, pojęcia jak Wiertnicza Płuczka na P.

Definicja Porowatość:
Co to jest przestrzeni między ziarnami mineralnymi budującymi skałę, wypełniona poprzez wodę, ropę naftową albo gaz ziemny wyrażona w procentach, obliczona jako iloraz objętości przestrzeni porowej do płuczka wiertnicza co znaczy.
Definicja PAY ZONE/HORIZON:
Co to jest część warstw skalnych złoża węglowodorów, z której ma miejsce przypływ medium złożowego płuczka wiertnicza krzyżówka.
Definicja Parametry Geologiczno-Złożowe Złoża Ropy:
Co to jest miąższość skuteczna, miąższość produktywna, porowatość skał zbiornikowych, przepuszczalność skał zbiornikowych, nasycenie gazem, ropą i wodą złożową płuczka wiertnicza co to jest.
Definicja Petrografia:
Co to jest edukacja o skałach płuczka wiertnicza słownik.
Definicja Pułapka Złożowa:
Co to jest struktura tektoniczna albo jej fragment, które na skutek swych właściwości i ogólnej sytuacji tektonicznej są predysponowane do nagromadzenia i przechowywania złożowych ilości ropy naftowej albo gazu płuczka wiertnicza czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: