efektywna miąższość co to jest
Co to oznacza: ta część miąższości całkowitej warstwy roponośnej, która zawiera węglowodory opis.

Czy przydatne?

Co znaczy Miąższość efektywna

Definicja: ta część miąższości całkowitej warstwy roponośnej, która zawiera węglowodory

Inne terminy, pojęcia jak Efektywna Miąższość na M.

Definicja Migracja:
Co to jest przemieszczanie węglowodorów w skałach od miejsca gdzie powstały do miejsca ich akumulacji, tzn. pułapki złożowej miąższość efektywna co to jest.
Definicja Metoda Genetyczna Szacowania Zasobów Pro:
Co to jest biogeniczną teorię pochodzenia węglowodorów polegająca na sporządzeniu bilansu ilości wyjściowej substancji organicznej i stworzonych z niej węglowodorów przy uwzględnieniu warunków temperatury i miąższość efektywna definicja.
Definicja Miąższość Produktywna:
Co to jest ta część miąższości całkowitej warstwy roponośnej, z której węglowodory mogą być wydobywane miąższość efektywna co znaczy.
Definicja Mineralogia:
Co to jest edukacja o minerałach miąższość efektywna słownik.
Definicja Metody Powierzchniowych Badań Geochemicz:
Co to jest sposoby polegające na badaniu składu powietrza glebowego albo podglebowego i reguł zmian tego składu w zależności od budowy geologicznej w celu ustalenie położenia złóż węglowodorów miąższość efektywna znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: