zasobów kategoria co to jest
Co to oznacza: ziemny zostały oszacowane na podstawie przemysłowych przypływów uzyskanych w opis.

Czy przydatne?

Co znaczy Kategoria zasobów C1

Definicja z ang. Resource Category C1, z niem. Ressourcenkategorie C1.

Definicja: w klasyfikacji rosyjskiej reprezentuje zasoby złóż albo ich część, gdzie ropa naftowa albo gaz ziemny zostały oszacowane na podstawie przemysłowych przypływów uzyskanych w odwiertach

Inne terminy, pojęcia jak C1 Zasobów Kategoria na K.