gęstość co to jest
Co to oznacza: Bureau of Standards. Wysoka wartość API znaczy niską gęstość ropy naftowej opis. Co.

Czy przydatne?

Co znaczy Gęstość API

Definicja: skala gęstości produktów naftowych opracowana poprzez American Petroleum Institute i National Bureau of Standards. Wysoka wartość API znaczy niską gęstość ropy naftowej. Stopień API = (141,5/gęstość w temp. 60 F) – 131,5

Inne terminy, pojęcia jak Api Gęstość na G.

Definicja Geologia:
Co to jest Ziemi. Geologia zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi i procesami geologicznymi, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W geologii można wyróżnić geologię podstawowa, geologię dynamiczną gęstość api co znaczy.
Definicja Gaz Towarzyszący:
Co to jest złożu ropy naftowej w warunkach złożowego ciśnienia i temperatury jest rozpuszczony w ropie, a w warunkach powierzchniowych ulega oddzieleniu. Wydobywany jest ze złoża ropno-gazowego albo ropnego gęstość api krzyżówka.
Definicja Geofizyka:
Co to jest gdzie bada się Ziemię jako planetę sposobami naukowymi fizyki. Ziemia jako element badań traktowana jest jako ciało fizyczne. Geofizyka jest edukacją z pogranicza nauk o Ziemi (zasadniczo geologii gęstość api co to jest.
Definicja Grawimetria:
Co to jest dział geofizyki zajmujący się badaniem siły ciężkości i interpretacją anomalii siły ciężkości gęstość api słownik.
Definicja Generacja Ropy Naftowej/Gazu Ziemnego:
Co to jest geochemicznych, początkowo przy współudziale bakterii, potem w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia, prowadzący do przeobrażenia substancji organicznej nagromadzonej w skałach osadowych i gęstość api czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: