towarzyszący co to jest
Co to oznacza: rozpuszczony w ropie, a w warunkach powierzchniowych ulega oddzieleniu opis. Co to.

Czy przydatne?

Co znaczy Gaz towarzyszący

Definicja z ang. associated gas, z niem. Begleitgas.

Definicja: gaz ziemny, który w złożu ropy naftowej w warunkach złożowego ciśnienia i temperatury jest rozpuszczony w ropie, a w warunkach powierzchniowych ulega oddzieleniu. Wydobywany jest ze złoża ropno-gazowego albo ropnego równocześnie z wydobywaną ropą naftową. Dawniej najczęściej spalany, może być także zagospodarowany (wykorzystany gospodarczo) albo zatłoczony do złoża w celu podtrzymania ciśnienia złożowego

Inne terminy, pojęcia jak Towarzyszący Gaz na G.