bezpośrednie metody co to jest
Co to oznacza: geochemicznych związanych nie tylko z pułapkami, lecz także bezpośrednio z opis. Co.

Czy przydatne?

Co znaczy Bezpośrednie metody poszukiwań złóż węgl

Definicja z ang. Direct methods of prospecting, carbon, z niem. Direkte Methoden der Prospektion, Kohlenstoff.

Definicja: sposoby poszukiwawcze polegające na rejestrowaniu i badaniu anomalii geofizycznych albo geochemicznych związanych nie tylko z pułapkami, lecz także bezpośrednio z występowaniem akumulacji węglowodorów

Inne terminy, pojęcia jak Bezpośrednie metody poszukiwań złóż węgl na B.