wymawiaä‡ polskie sĺ‚owo * co to jest
Definicja: frustracjÄ™ i obcym zazdroszczÄ™ ich jÄ™zyka - znowu sÄ… lepsi od nas słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Jak wymawiać polskie słowo *Śahdźahanpur*?

Słownik: Dlaczego w zakresie sĹ‚owotwĂłrstwa, my (jako Polacy), okazujemy siÄ™ nieudacznikami? Dla mnie to jest przypadek mÄ™czÄ…ca i ĹĽenujÄ…ca. Popadam we frustracjÄ™ i obcym zazdroszczÄ™ ich jÄ™zyka - znowu sÄ… lepsi od nas!
Definicja:

Kilkanaście dni temu wysłałem męczący mnie problem językowy do internetowej poradni,
by znaleźć pocieszenie i jakieś słowa otuchy.Panie Profesorze! Nowa encyklopedia powszechna PWN SA podaje w internecie:
ĹšAHDĹąAHANPUR, SzahdĹĽahanpur, hindi Ĺšahjahanpur, z angielskiego: Shahjahanpur, m. w pn. Indiach...
ĹšAIWASIDDHANTA, jeden z 3 gĹ‚. ind. mechanizmów filoz. Ĺ›iwaizmu; jego gĹ‚. kategorie to: Bóg (pati), dusze (paĹ›u) i wiÄ™zy (paĹ›a)...
ŚAKTYZM, kult śakti; w śaktyzmie postać boga schodzi na drugi plan...
ŚARAWATI, z angielskiego: Sharavati, hydrowęzeł w pd.-zach. Indiach, w stanie Karnataka, na rz. Śarawati...
ŚIWAIZM, jedna z 3 gł. religii hinduskich;
BANGLADESZ, Baladeś (bengalskie), Bangladesh ( z angielskiego: ), Ludowa Republika Bangladeszu, Gana-prajatantri Baladeś (bengalskie), People's Republic of Bangladesh, państwo w pd. Azji, nad Zat. Bengalską...
ĆAJTANJA, Czajtanja, wĹ‚aĹ›c. WiĹ›wambhara (około 1485-1533), ind. mistyk; reformator wisznuizmu w Bengalu...
ĆAJTJA, czajtja, typ Ĺ›wiÄ…tyni ind., gĹ‚. buddyjskiej, w formie wydĹ‚uĹĽonej sali, podzielonej rzÄ™dami filarów na nawÄ™ gĹ‚. z póĹ‚okrÄ…gĹ‚Ä… apsydÄ…, gdzie wznosi siÄ™ stupa, i niĹĽsze nawy boczne, tworzÄ…ce obejĹ›cie wokóĹ‚ stupy; przy wejĹ›ciu przedsionek z emporÄ… i duĹĽym oknem (kudu); ćiajtje
[o, tu chyba błąd!] z kamienia, cegły i drewna nie zachowane...
ĆALUKJOWIE, dynastia ind., panujÄ…ca w VI-XII w. w Dekanie; zaĹ‚oĹĽyciel dynastii, PulakeĹ›in I, ustanowiĹ‚ swÄ… wĹ‚adzÄ™ na terenach wokóĹ‚ Watapi (ob. Badami) w BidĹşapurze... i osadziĹ‚ na nich brata, DĹşajasimhÄ™ (655)... rywalizacjÄ™ o Wengi podjęła dyn. Ćolów...
ĆANAKJA, Kautilja (IV-III w. przed naszą erą), ind. minister króla Ćandragupty Maurji...
ĆAND BARDAI (XII w.), pisarz ind., tworzący w dialekcie dingal (dawny dialekt języka radźasthani); nadworny pisarz władcy Adźmeru - Prythwiradźi Ćauhana III; autor wielkiego dzieła Prythwiradźraso ('poemat o Prythwiradźu')...
ŹOBAL MOHAMMAD HAJDAR, Muhammad Hajdar Żobal (?-1959), afgański
teoretyk literatury...
DŹAMŚEDPUR, Dżamszedpur, hindi Jamśedpur, ( z angielskiego: ) Jamshedpur, m. w pn.-wsch.
Indiach, w stanie Bihar, na wyż. Ćhota Nagpur...
DĹąAJADEWA (((około XII w.), ind. pisarz sanskr. z Bengalu...
DĹąINIZM, dĹşajnizm, mechanizm rel.-etyczny utworzony w Indiach ((((około VIII w. przed naszą erą)) poprzez
ParĹ›wÄ™, w zaĹ‚oĹĽeniu ateistyczny; zreformowany w VI w. przed naszą erą))) poprzez WardhamanÄ™
MahawirÄ™, zw. DĹşinÄ…... Aktualnie zwolennicy dĹşinizmu grupujÄ… siÄ™ przewaĹĽnie w GudĹşaracie i RadĹşasthanie.
DĹąUZEL BOGOMIL (ur. 1939), poeta maced..
Ponieważ są to oficjalne hasła zawarte w poważnej encyklopedii, przeto mam pytania -
wg jakich zasad konstruowane sÄ… tego typu polskie wyrazy? Jak je Pan znajduje? Czy nie ma Pan trudnoĹ›ci z ich wymawianiem? Dlaczego nie sÄ… one "zaokrÄ…glane" do "bardziej polskich ksztaĹ‚tów"? Dam przykĹ‚ad - na cześć Darwina mamy
darwinizm, a (gdyby iść tropem podanych słowoów) moglibyĹ›my mieć daruynizm albo darĹ‚ynizm. Przewinęła siÄ™ tam nazwa BengladeĹ› zamiast Bengladesz, zatem juĹĽ widać, ĹĽe moĹĽna byĹ‚o owe Ĺ›, Ĺş, ć "zaokrÄ…glić" w kierunku sz, dz, cz, nieprawdaĹĽ? Pozdrawiam z Gdyni!LiczyĹ‚em na krótkÄ… i rzeczowÄ… odpowiedĹş, lecz nie przeliczyĹ‚em siÄ™ tylko w pierwszej części moich oczekiwaĹ„... A myĹ›laĹ‚em, ĹĽe specjalista w zakresie naszego jÄ™zyka bÄ™dzie bardziej wylewny... Oto odpowiedĹş - Bardzo proszÄ™ zwrócić siÄ™ z pytaniami i z wÄ…tpliwoĹ›ciami do
wydawnictwa PWN. Pozdrawiam serdecznie. Marian Bugajski.PatrzÄ…c na angielskie wersje widzÄ™ (nie bez uczucia zazdroĹ›ci), ĹĽe Anglicy przyjÄ™li pisowniÄ™ na przykład sh, którÄ… my moglibyĹ›my przyjąć jako sz, a przyjÄ™liĹ›my jako Ĺ›. A sĹ‚owo typu Ćanakja? Nie dość, ĹĽe poczÄ…tkowe ća, to jeszcze niezgodne z obecnymi zasadami kja. NapomkniÄ™to o dynastii Ćolów. Czy nasi jÄ™zykoznawcy bardzo aby siÄ™ obrazili, gdyby ich nazwać Ćólami?
Dlaczego nie tylko w gospodarce, polityce (i w wielu innych dziedzinach), lecz równieĹĽ w
dziedzinie sĹ‚owotwórstwa, my (jako Polacy), okazujemy siÄ™ nieudacznikami? Dla mnie to jest przypadek mÄ™czÄ…ca i ĹĽenujÄ…ca. Popadam we frustracjÄ™ i obcym zazdroszczÄ™ ich jÄ™zyka - znowu sÄ… lepsi od nas! No i nadal, jako Polak interesujÄ…cy siÄ™ swoim jÄ™zykiem, nie rozumiem, w jaki sposób fachowcy od naszego jÄ™zyka w rozmaitych encyklopediach i sĹ‚ownikach zamieszczajÄ… dziwaczne pseudopolskie sĹ‚owa, które przypominajÄ… beĹ‚kot, ponieważ przeciez nijak nie moĹĽna ich wymówić. Dzielnie i z patriotyzmem znoszÄ™ wyrazy gĹĽegĹĽóĹ‚ka i kszyk, szlag mnie trafia na "polskie" sĹ‚owa zamieszczane w dyktandach z naszego (sic!) jÄ™zyka: beaujolais, businessman, chargé d'affaires, college'u, five o'clock, randez-vous, scrabble'a, tournée, vis-a-vis, lecz omawiane sĹ‚ownictwo jest zwyczajnie powalajÄ…ce!

  • Dodano:
  • Autor: