woda feng shui co to jest
Definicja: Woda w feng shui jest bardzo wazna. Dlaczego?. Zapraszam do lektury słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Woda w feng shui

Słownik: Woda w feng shui jest bardzo wazna. Dlaczego?. Zapraszam do lektury
Definicja: Feng Shui dosłownie znaczy wodę i wiatr.
to jest staroĹĽytna chiĹ„ska edukacja, mówiÄ…ca o tym, w jaki sposób Ĺ›rodowisko wpĹ‚ywa na ludzi. Czy ten wpĹ‚yw jest dobry, czy zĹ‚y. Moje długoletnie doĹ›wiadczenie, nauczyĹ‚o mnie szacunku do tej wiedzy, ponieważ sama przeszĹ‚am poprzez cierniste drogi. Teraz wiem, zamiast gdybać, czy to dziaĹ‚a, czy nie.

Jednym ze skĹ‚adników nazwy feng shui jest Shui lub woda, wiÄ™c nie powinno to nikogo zaskoczyć, ĹĽe woda peĹ‚ni doniosĹ‚Ä… rolÄ™ w tej dziedzinie edukacji.

Stosownie do mÄ…droĹ›ci staroĹĽytnego chiĹ„skiego Feng Shui, 'Qi' ( lub inaczej, energia dajÄ…ca ĹĽycie, ĹĽyciodajna) jest rozproszona poprzez wiatr i ponadto gromadzi siÄ™ blisko wody. Tj. bardzo waĹĽna wiadomość, wrÄ™cz podstawowa.

najlepszy schemat Feng Shui ( schemat Silling) jest zwiÄ…zany z obfitoĹ›ciÄ… ĹĽyciodajnej 'Qi'. Zatem, powinno siÄ™ mieć wzgórza z tyĹ‚u (Czarny Ĺ»óĹ‚w), takĹĽe z lewej i z prawej (Zielony Smok, BiaĹ‚y Tygrys). Te nazwy sÄ… moĹĽe dla nas trochÄ™ Ĺ›mieszna, lecz ChiĹ„czycy wszystko nazywali tym metodą. lecz wracajÄ…c do idealnego modelu feng shui, jest tak po to, aby chronić 'Qi' od wywiania poprzez mocne wiatry. To nie ĹĽart!. Dom postawiony na „wydmuchowie”, nie bÄ™dzie ani zdrowy, ani szczęśliwy. Natomiast z przodu powinna być rzeka ( lub jezioro, aby pomóc zachować ĹĽyciodajnÄ… 'Qi', zgromadzić jÄ… tak, aby pracowaĹ‚a dla mieszkaĹ„ców domu.

OczywiĹ›cie w Ĺ›rodowisku miejskim, rolÄ™ wzgórz peĹ‚niÄ… inne budynki, kompleksy parkowe i tym podobne, a rolÄ™ rzeki – drogi, ulice, chodniki i tym podobne,,

Ten >>najlepszy ( schemat wyraźnie sugeruje, że, życiodajna 'Qi' może być zachowana przez wodę.

Jest dość powszechne wĹ›ród praktyków feng shui, ĹĽe doradza siÄ™ klientom, by umieĹ›cili wodÄ™ ( lub akwarium wewnÄ…trz, czy na zewnÄ…trz domu. Niektórzy zdecydowanie odradzajÄ… uĹĽywanie wody we wnÄ™trzach, inni kaĹĽÄ… być ostroĹĽni. Tak, czy inaczej, miejsca te, czy wewnÄ…trz, czy na zewnÄ…trz, sÄ… specjalnie wybierane, stosownie do formuĹ‚ feng shui i sÄ… to zazwyczaj obszary z pomyĹ›lnym Qi. Tu trzeba znać wykres swojego domu, aby poznać jego tajemnice i wiedzieć, gdzie w tym konkretnym domu sÄ… takie miejsca.

Woda pomaga zachować i zaktywizować Qi w obszarach, które sÄ… starannie wybierane.
SÄ… to bardzo specyficzne reguĹ‚y, dotyczÄ…ce rozmieszczenia atrybutów wody. Umieszczenie ich w zĹ‚ej lokalizacji moĹĽe przynieść negatywne skutki.

JeĹĽeli nie planujesz skorzystać z usĹ‚ug praktyka feng shui, moĹĽesz rozwaĹĽyć kupienie przenoĹ›nej fontanny, albo innego wodnego artefaktu, które mogÄ… być Ĺ‚atwo przenoszone z miejsca na miejsce, w przypadku koniecznoĹ›ci!

Dystrybucja 'Qi' w domu, jego wykres, zaleĹĽy od skierowania domu, jak równieĹĽ od roku budowy domu.

Nie ma takiej moĹĽliwoĹ›ci, aby podać szczegóĹ‚owo, co jest dobre dla kaĹĽdego domu, jednak mogÄ™ podać pewne ogólne sugestie, wynikajÄ…ce z HOLY I, HOLY 0. BÄ™dzie to dobre dla wiÄ™kszoĹ›ci domów ( lecz nie dla wszystkich!) w latach 2004 – 2024. Te pomyĹ›lne lokalizacje sÄ… na poĹ‚udniowym – zachodzie, a takĹĽe w sektorze wschodnim domu.

WaĹĽne! W latach 2004 – 2024, postaraj siÄ™ nie aby umieĹ›cić ich w sektorze póĹ‚nocno-wschodnim.

ponadto stosownie do miejsca, gdzie umieścimy wodę, musimy wiedzieć, że także kierunek strumienia jest ważny.

GraĹĽyna Czajka-Bartosik
www.pracownia-fengshui.pl
  • Dodano:
  • Autor: