systemy czyli przyszłość co to jest
Definicja: którego historia zaczyna się począwszy od rozwiązań klasy MRP, przez MRP II (s słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Systemy ERP, czyli przyszłość MRP II

Słownik: Mechanizmy ERP, z ang. enterprise resource planning (planowanie zasobów firmy), to zintegrowane rozwiązania informatyczne wspomagające kierowanie, którego historia zaczyna się począwszy od rozwiązań klasy MRP, przez MRP II (s
Definicja: ""mechanizmy ERP, a więc kolejny krok w MRP II


>"""mechanizmy ERP, z z angielskiego: enterprise resource planning (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), to zintegrowane rozwiązania informatyczne wspomagające kierowanie, którego historia rozpoczyna się począwszy od rozwiązań klasy MRP, przez MRP II (standard zdefiniowany w 1989 r. poprzez APICS), aż do dnia dzisiejszego, kiedy to coraz częściej w czasie różnego konferencji pojawia się ustalenie ERP II .

ERP kierowane jest w zasadzie do każdego rodzaju przedsiębiorstwa działającego w aktualnych warunkach ekonomicznych, nie zależnie od tego czy głównym obszarem aktywności ekonomicznej spółki jest produkcja, handel, czy także usługi.

Ktoś zapyta, czy rozmiar przedsiębiorstwa wpływa na decyzję o wyborze mechanizmu ERP ? Odpowiedź brzmi jak w najwyższym stopniu tak. W zależności od wielkości spółki i stopnia złożoności mechanizmów w niej zachodzących, decydenci powinni wybierać odpowiednie rozwiązanie informatyczne, tak by pamiętać, tak aby nie przeinwestować funduszy, a co gorsza nie doinwestować. Skutkiem tego drugiego mogą być powstające wąskie gardła będące rezultatem niepełnego przepływu informacji między komórkami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa.

Pojawia się zatem pytanie, jakie obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa należy objąć wdrożeniem zintegrowanego mechanizmu informatycznego, by można mówić, iż wdrożyliśmy mechanizm ERP? Należy tutaj wprowadzić podział na przedsiębiorstwa produkcyjne (wymagające funkcjonalności, jaką jest kierowanie produkcją) i usługowe i handlowe.

w razie spółek produkcyjnych koniecznym jest, by zintegrowany mechanizm obejmował przynajmniej system MRP (manufacturing resorce planning), a więc:

- harmonogramowanie planu produkcji
- planowanie potrzeb materiałowych
- kierowanie strukturami materiałowymi
- ewidencja magazynowa
- sterowanie zleceniami
- planowanie umiejętności produkcyjnych
- zaopatrzenie
- kierowanie popytem
- logistyka, a więc planowanie dystrybucji


ponadto niezbędne jest również, by mechanizm ERP zawierał narzędzia dla takich regionów jak:
- kadry i płace, a więc " kierowanie zasobami ludzkimi
- finanse i księgowość,


Zaś, by mówić w o systemie ERP w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych, niezbędne jest, by były wdrożone rozwiązania w obszarach:
- finanse i księgowość
- kadry i płace
- logistyka i gospodarka magazynowa.

Coraz częściej >>""""mechanizmy ERP uzupełniane są o dodatkowe narzędzia automatyzujące i usprawniające pracę kadry zarządzającej. Należą do nich m. in.: Business Intelligence, Controlling, CRM (custommer relationship management), Work Flow, MES (Manufacturing Execution Systems) i RFID.

Drogi Czytelniku, jeśli jesteś zainteresowany szerzej tematyką mechanizmów ERP zajrzyj do naszego portalu www.erp-view.pl.
  • Dodano:
  • Autor: