zadumanych przetacza gdzie co to jest
Co to znaczy: ku górze, bo prawdy się boją, widząc w naturze jedyne ocalenie, pomoc, wyzwolenie.

Czy przydatne?

Definicja: Krew przelana z szkarłatnej czary,
niepojęta nicość w pył zadumanych
przeistacza, gdzie ich dusza w otchłań się stacza.
Unoszą zbeszczeszczone ręce ku górze,
bo prawdy się boją, widząc w naturze
jedyne ocalenie, pomoc, wyzwolenie,
lecz rozpięty na ramionach już kona,
jego dusza już prawie wyzwolona,
łaską nie chce obdarzyć przeklętych,
ręką kata karci za błędy...

Data powstania utworu: nieznana

Autor: nieznany

Tytył: Krew przelana z szkarłatnej czary, niepojęta nicość w pył.