ożywiony, ożywczy, oznakowany, oziębły, oziębłość, owoce

Ożywiony, Ożywczy, Oznakowany, Oziębły, Oziębłość, Owoce, Owłosiony, Owładnąć, Owalny, Otyłość, Otwór, Otworzyć, Otwierać, Otwarty, Otulony, Otrzymywać

Znaczenie słowo, wyraz na O


Antonimy, czyli wyrażenia przeciwstawne

Co to znaczy z języka polskiego? Co to jest znaczenie? Słownik.

Definicja Ożywiony, Ożywczy, Oznakowany, Oziębły, Oziębłość, Owoce, Owłosiony, Owładnąć, Owalny, Otyłość, Otwór, Otworzyć, Otwierać, Otwarty, Otulony, Otrzymywać antonim.

Znaczenie Ożywiony, Ożywczy, Oznakowany, Oziębły, Oziębłość, Owoce wyjaśnienie.